Sanktuarium Matki Bożej Pięknej Miłości w Polańczyku

Cerkiew parafialna, pw. Św. Męczennicy Paraskewii. Poprzednia, drewniana, według tradycji wzniesiona pod koniec XVIII w. z fundacji cesarzowej Marii Teresy. Kolejna, murowana, zbudowana w 1909 r. Od 1948 r. użytkowana jako parafialny kościół rzymskokatolicki. Pierwszy łaciński proboszcz, ks. Franciszek Stopa, przeniósł tu z cerkwi w Łopience główny ołtarz wraz z cudowną ikoną Matki Boskiej Łopieńskiej, ratując go od zagłady. Pierwotne wyposażenie nie zachowało się. Dzwonnica murowana, parawanowa, trójarkadowa, zbudowana zapewne w 1863 r. Dzwon z 1894 r. Cmentarz cerkiewny, niemal całkowicie zdewastowany. Zachowały się jedynie dwa nagrobki i ogrodzenie trzeciego. Wśród nich nagrobek proboszcza ks. Wasyla Ochnycza(1858-1942).