Zapora w Solinie

Zaporę i elektrownię wodną wzniesiono w latach 1961-68. Był to pierwszy obiekt tego typu w Polsce budowany segmentowo. Przy jej budowie wykorzystano dźwig liniowy sprowadzony z Wielkiej Brytanii. Jest to zapora betonowa typu ciężkiego. Wysokość jej od podstaw do korony wynosi 82 metry, a rozpiętość od brzegu do brzegu 644 metry. Obok produkcji energii elektrycznej, głównym zadaniem zbiorników bieszczadzkich jest gospodarka wodna. Mogą one zapobiegać powodziom, a także regulować niedobory wody w okresie suszy. W okresie letnim jej korona jest wczasowym deptakiem przemierzanym przez dziesiątki tysięcy turystów.